Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wijchen, 24 mei 2018

Beste Leden en/of ouders/verzorgers van leden,

Misschien hebt U in de media wel iets gelezen over de nieuwe Europese privacywet (AVG), die op 25 mei 2018 ingaat. Wij zijn als bestuur van De Leleaart verplicht U als lid van onze vereniging in te lichten over onze manier van werken betreffende uw gegevens.

U staat in de ledenadministratie van De Leleaart vermeld met Voorletters-voornaam-naam-tussenvoegsel-achternaam-straatnaam-huisnummer-postcode-woonplaats-telefoonnummer-mailadres. Deze twee laatste indien bekend.

Deze lijst wordt opgemaakt voor een goede ledenadministratie door het Secretariaat, webbeheerder en bij de penningmeester. Deze functionarissen bewaren die lijst op papier en/of op een beveiligde laptop/computer. Er is ook een back-up gemaakt op een extern opslagapparaat.

De overige bestuursleden kunnen de lijst ook hebben voor een goed overzicht van de deelnemers. Het secretariaat heeft daartoe ook de beschikbaar gestelde mobiele telefoonnummers.

Wij zijn voornemens in juni a.s. een complete (gedrukte) ledenlijst, met alle bovengenoemde gegevens beschikbaar te stellen aan alle bestuursleden, leiding en overige functionarissen.

Het bestuur van onze vereniging mag deze gegevens NIET voor andere doeleinden gebruiken zonder dit vooraf aan te geven.

Wij gaan ervan uit, dat U geen bezwaar heeft tegen deze gang van zaken. Mocht U dat wel hebben, dan verzoeken wij U dit uiterlijk 1 juni a.s. schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat Arendstraat 10, 6601 AW Wijchen en/of per email aan info@leleaart.nl

Wettelijk mogen wij geen video’s en foto’s publiceren zonder toestemming van betrokken personen. In de praktijk zal het in ons geval niet altijd mogelijk zijn om die toestemming te vragen, met name indien dit (oude) foto’s betreft, die worden opgenomen in ons infoboekje c.q. website en nieuwsbrief of op de facebooksite.

Indien bezwaar bestaat tegen publicatie van nieuw foto- en/of videomateriaal, waarop U zichtbaar zou kunnen zijn, verzoeken wij U hiervan zo snel mogelijk mededeling te doen aan het secretariaat, of per email aan info@leleaart.nl.

Het infoboekje en de nieuwsbrief worden alleen verspreid onder de leden en de adverteerders.

Bij het versturen van nieuwsbrieven e.d. worden leden aangeschreven via ‘BCC’, zodat de e-mailgegevens onzichtbaar zijn.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Leleaart Wijchen