Bestuur

Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit meerdere personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijkse bestuur vormen. Sommige bestuursfuncties worden door twee personen bekleed, echter er kan per functie maar één stem worden uitgebracht. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Elk bestuurslid wordt in principe voor een periode van drie jaar gekozen en is eventueel herkiesbaar telkens voor een periode van drie jaar. Het bestuur zal door diverse commissies ondersteund worden.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Dhr. Vincent Thijssen (voorzitter@leleaart.nl)
Secretaris: Mw. Elly Hendriks-de Bruijn (info@leleaart.nl)
Penningmeester: Dhr. Halil Kocaoglu (penningmeester@leleaart.nl)
Algemene zaken: Dhr. Alexander de Haas (systeembeheerder@leleaart.nl)

Organogram de Leleaart

Lid worden

Wil je lid worden van onze super leuke turnvereniging?
Lees hier alles over je inschrijving!

Uitslagen KNGU

Lees hier alle uitslagen van officiële wedstrijden. Zowel de uitslagen van turnen als acro zijn hier te vinden. Leleaart valt onder district Oost.

Jeugdraad

We kennen binnen onze vereniging ook een Jeugdraad. De jeugdraad wordt betrokken bij activiteiten binnen de vereniging, maar komt ook zelf met voorstellen en initiatieven.

De jeugdraad organiseert diverse activiteiten zoals filmavonden in de turnhal en een jeugdkamp. Leden kunnen zelf ideeën inbrengen door te mailen naar de jeugdraad.