Brief Corona start seizoen 2020/2021

Beste leden van de Leleaart

Na een spannende afsluiting gaan we een spannende start van het nieuwe seizoen
tegemoet. Uiteindelijk hebben we alle teams weer van leiding kunnen voorzien.
Tevens kunnen we misschien nog meer trainers bijschakelen.
We hebben voorlopig 3 scenario’s voor volgend seizoen:
a. We starten vanaf 24.08 in de turnhal en vanaf 01-09 in de gymzaal met normaal
rooster.
b. We starten zoals het nu loopt met aangepast schema. Desinfecteren, buiten
verzamelen etc. en hopelijk dan ca. 7 ½ uur in de gymzaal
c. We mogen opnieuw niet binnen starten, alleen buiten dan schema van buiten
toepassen zoals vooropgesteld.
We zullen als bestuur en leiding de corona richtlijnen blijven volgen. Half augustus
volgt een nieuwe mail met het scenario welke op dat moment het meest
waarschijnlijke is.

Vooralsnog een prettige vakantie, blijf allemaal gezond en hopelijk tot augustus!
Namens het bestuur en de leiding,
Hermen Bos

Voorzitter

Hierbij willen wij toch nog een oproep doen voor het PENNINGMEESTERSCHAP
Er zal beslist toch wel iemand zijn die dit op zich kan nemen. Mendy Gijsbers, als
assistent penningmeester, doet al het inboekwerk!
Daarnaast zoeken wij zo spoedig mogelijk 2 dames/heren die een keer per week de
turnhal willen schoonmaken.
Neem svp contact op met het secretariaat. info@leleaart.nl / 06-51406685

Met vriendelijke groet,
Elly Hendriks-de Bruijn
Secretariaat de Leleaart

« Terug naar overzicht